Disclaimer

Algemeen

Sociale Angst Overwinnen, hierna SAO genoemd, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website: socialeangstoverwinnen.nl. Het is niet toegestaan om gedeelten te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder toestemming. Dit is niet van toepassing voor niet commercieel gebruik.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAO is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SAO.

Maak je gebruik van de informatie op deze website, dan geef je toestemming met de voorwaarden en bepalingen van SAO.

Inhoud van de website en het het programma

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SAO te mogen claimen of te veronderstellen.

SAO streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, kunnen we geen garanties geven betreffende volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie. We kunnen er ook niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SAO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Niet aansprakelijk

Er worden geen rechten ontleent aan de gegevens op deze site. SAO streeft ernaar correcte informatie aan te bieden, maar kan dit niet garanderen. SAO aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van het gebruik van de informatie van deze site.

Het programma is eigendom van SAO. Hoewel het programma zorgvuldig is samengesteld, aanvaarden de auteurs noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan door eventuele fouten en onvolkomenheden in dit programma, dan wel door ondeskundig gebruik. Deze module is van SAO. Bij het gebruik van deze module is bronvermelding verplicht.

De diensten en producten op deze website zijn op geen manier een vervanging van noodzakelijke medische medicijnen of behandeling van een arts, psychiater, psycholoog of specialist. Zelf bent u verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid, inname van medicatie, het bezoeken van een huisarts, het laten diagnosticeren door een professional. Ook dien je eerst met je huisarts of behandelend arts te raadplegen voordat je verandering in de behandeling of medicatie aanbrengt. Sociale Angst Overwinnen, te Amsterdam, Talitha Helmer of anderen die voor het platform werken zijn op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk.

Vragen, opmerkingen & klachten

Heb je opmerkingen, vragen of een klacht naar aanleiding van de disclaimer van SAO? Hiervoor kun je contact opnemen via: info@socialeangstoverwinnen.nl